top of page

여수문화재 야시(夜市)

여수야행에서
노닐다

내례포 장터

  • 기 간 : 2022년 10월 21일(금) ~ 23일(일), 17시~22시

  • 장 소 : 좌수영다리

  • 참여자 : 여수시민 및 관광객

  • 내 용                                                                                  

   - 여수진남상가 및 여수시민들이 참여하는 아트마켓

    - 야행기간을 활용하여 여수지역 농특산물 및 수공예제품을 저렴한 가격으로

      구매할 수 있는 기회마련

image01.png
bottom of page